Máy ép phun

Hiệu suất chính xác & Tiết kiệm năng lượng!

MK6.6/A
Nghệ nhân

Máy phun điều khiển bằng servo

MK6.6/A-“A” dành cho “Nghệ nhân” – là sự tôn vinh đến những người anh hùng vô danh của thời đại công nghiệp – những thợ thủ công và thợ thủy sản, người đã không ngừng theo đuổi sự hoàn thiện để tạo ra thế giới hiện đại.

Thêm >

MK6.6/A Nghệ nhân

Bộ điều khiển CP6.6

Tấm ép mạnh

Thiết kế chuyển đổi tiên tiến

Choose Your Region

The Chen Hsong Group has offices and distributors all around the globe.
Select your region from below or search our global list of distributors.