Làm thế nào để phục vụ trong giai đoạn khó khăn này ở Việt Nam?

Việt Nam với 97 triệu dân chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong liên quan đến coronavirus và đến ngày 30/6 đã có 328 trường hợp được xác nhận. Sau ba tuần khóa phong tỏa trên toàn quốc, chính phủ đã dỡ bỏ các quy định về giãn cách xã hội vào cuối tháng tư. Mặc dù không có trường hợp lây nhiễm nào trong vòng bốn mươi ngày, nhưng người dân địa phương đã mở cửa trở lại cơ sở kinh doanh và trường học. Chúng tôi vẫn phải xem xét nguy cơ lây nhiễm nếu chúng tôi để mọi người trên khắp thế giới đến sân bay.

Chen Hsong đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt bùng phát coronavirus vài tuần trước đó. Chúng tôi thiết lập mối liên hệ với những người dựa trên phương tiện truyền thông xã hội trong giai đoạn này và hy vọng sẽ cung cấp dịch vụ và giải pháp nhanh chóng cho khách hàng của chúng tôi.

Giờ hành chính:
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 AM đến 5:00 PM
Phone: +84-2-8385-85987
Contact: Christy Hung

Chúng tôi sẽ làm tốt nhất, dựa trên nhu cầu của khách hàng. Để phục vụ ngay lập tức là bước đầu tiên của chúng tôi!